اخبار

  • چین بین المللی ماشین آلات دارویی نمایشگاه
  • چین بین المللی ماشین آلات دارویی نمایشگاه
    CIPM یکی از بزرگترین نمایشگاه صنعت ماشین آلات دارویی در جهان است. آن را برای 48 بار از سال 1991. با 24 سال کمک به صنعت داروسازی چینی برگزار شده است، CIPM است بصورتی پایدار و محکم خود را به عنوان صنعت نشان می دهد باید حضور در چین تاسیس شده است....
  • Type:اخبار شرکت     Time:2015-10-20

  • قرص های جوشان تست دستگاه پرس
  • قرص های جوشان تست دستگاه پرس
    به تازگی، BY-بهداشت به شرکت ما آمد سعی کنید جوشان دستگاه پرس قرص، مواد خام بود عامل انتشار قالب مانند استئارات منیزیم اضافه شده است، و ماشین زد یک ساعت بدون وقفه....
  • Type:اخبار شرکت     Time:2015-10-20

محصولات مرتبط